R3 Duatlo

Reglament

REGLAMENT

La prova de duatló està sotmesa al reglament que estableix la Federació Catalana de Trialtó

https://www.triatlo.org/docs/REG_COMP_2021.pdf