R3 Duatlo

Reglament

REGLAMENT

Acceptació del reglament

La inscripció a la prova comporta l’acceptació total d’aquest reglament plantejat a l’apartat «General» de la web. La interpretació del reglament i tot allò que no quedi ben reflectit, serà resolt per l’organització i en cas de dubtes sempre es seguirà la normativa de FCTRI, o bé, la FETRI.

La prova de duatló està sotmesa al reglament que estableix la Federació Catalana de Trialtó